Grzegorz Osiński, Veslava Osińska, Piotr Malak, PCA Algorithms in the Visualization of Big Data from Polish Digital Libraries, International Conference on Multimedia and Network Information System, Springer 2019

Grzegorz Osiński, Transhumanizm. Retiarius contra Secutor, Toruń 2018

Ilona Nowosad, Media kontra terabajty informacji czyli rzecz o kompresji danych, Technologie informatyczne w przekazie medialnym, Fides Ratio et Patria. Studia toruńskie 9/2018, WSKSiM Toruń

Grzegorz Osiński, Technologie informatyczne neuronauk w przekazie medialnym,  Fides Ratio et Patria. Studia toruńskie 9/2018, WSKSiM Toruń

Veslava Osińska, Grzegorz .Osiński, Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities, IGI Global, Pensylwania, 2018

Ilona Nowosad, Generative Systems in Information Visualization, in Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities, IGI Global, Pensylwania, 2018

Grzegorz Osiński, Błażej Świętek, Zbigniew Chaniecki, Lighting Simulation Algorithms in Real-World Sacral Building Visualisation in Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities, IGI Global, Pensylwania, 2018

Grzegorz Osiński, Veslava Osińska, Shapes and Patterns in Visualizing Human Knowledge: Part 1: Origin From a Historical and Cognitive Perspective  in Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities, IGI Global, Pensylwania, 2018

Veslava Osińska, Grzegorz Osiński, Shapes and Patterns in Visualizing Human Knowledge: Part 2 – Digital Visualisation Techniques in Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities, IGI Global, Pensylwania, 2018

Grzegorz Osiński, Veslava Osińska, Julita Niedźwiedzka-Ambroziak, Przemysław Krysiński, Adam Szalach, Visual Analysis of Book Cover Layouts by Means of Eye-Tracking, Library Review 3(86), 2018

Grzegorz.Osiński, Information Visualization. The research of information structures in the search for truth, Fides, Ratio at Patria, 1, 3,  WSKSIM Torun 2017

Grzegorz.Osiński, Robert Princ, Nonlinear algorithms analyzing Fractal Cerebral Spirography signals by Higuchi algorithm, 7th International Conference On Nonlinear Dynamics and Complexity, Łódź, Poland, 2017

Grzegorz Osiński, Veslava Osińska, Feigenbaum scaling factor in semantic fields study of memes concept, 7th International Conference On Nonlinear Dynamics and Complexity, Łódź Poland, 2017

Roman Mazur, Grzegorz Osiński, Maciej Klimarczyk, Neurologia kliniczna, monografia, Aspectpress, 2016

Veslava Osińska, Grzegorz Osiński, Anna Kwiatkowska,  Visualization in Learning: Perception, Aesthetics and Pragmatism  in book Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Publisher: IGI Global, Editors: IGI Global, 2016

Veslava Osińska · Grzegorz Osiński · Wojciech Tomaszewski · Modelling of Scientific Collaboration based on Graphical Analysis , 15th International Conference On Scientometrics and Infometrics, Istanbul 2015; 06/2015 

Veslava Osińska, Adam Joźwik, Grzegorz  Osiński, Mapping Evaluation for Semantic Browsing, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Łódź  09/2015 

Tomasz Kowalski, Mateusz Molek, Analiza doniesień prasowych z wykorzystaniem technik przetwarzania języka naturalnego, Fides, Ratio at Patria 3/2015, WSKSiM Toruń

Ilona Nowosad, Graficzne wizualizacje dźwięku i zbiorów danych. Człowiek i cyberprzestrzeń, Fides Ratio et Patria 3/2015, WSKSiM Toruń