Model 3D Kampusu Studenckiego

Architektura GPU

Wizualizacja 3D

Aplikacje mobilne
z IoT

Animacja 3D – Praca inżynierska pod kierunkiem dr Ilony Nowosad
Automatyka i robotyka – prace koła studenckiego
Projekt interaktywnej osi czasu wykonanej przez studentów specjalności dziennikarstwo online
Projekt interaktywnej osi czasu wykonanej przez studentów specjalności dziennikarstwo online