Główne obszary badań

Inżynieria oprogramowania

 • projektowanie, tworzenie, implementacja algorytmów generatywnych
  stosowanych w ogólnie pojętych systemach generatywnych ze szczególnym
  uwzględnieniem generatywnych systemów audiowizualnych
 • kulturowe uwarunkowania i ich wpływ na metodykę prowadzenia projektów
  informatycznych w krajach europejskich.
 • wspomaganie projektowania 3D modeli oświetlenia wewnątrz obiektów
  architektonicznych

Wizualizacja informacji

 • algorytmy wizualizacji dużych zbiorów danych Big Data
 • zastosowanie InfoWiz w humanistyce i naukach społecznych
 • wizualna predykcja modelowanych  systemów społeczno-politycznych
 • zastosowania algorytmów genetycznych i generatywnych w wizualizacji i systemach agentowych w różnych obszarach nauk

Technologie 3D

 • realistyczne modelowanie obiektów architektonicznych 3D
 • modelowanie 3D
 • interaktywne wizualizacje 3D
 • druk trójwymiarowy
Interaktywna wizualizacja 3D

Zastosowanie komputerowo wspomaganych systemów pomiarowych w badaniach medycznych i psychologii eksperymentalnej

Metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

 • algorytmy analizy danych biomedycznych
 • analiza zbiorów Big Data
 • metody BCI (Brain Computer Interface)
 • BCI w komunikacji osób z deficytami neurologicznymi
 • zagadnienia transhumanizmu
 • technologie inteligentnego otoczenia (AmI) oraz zastosowania internetu rzeczy w zakresie automatycznej detekcji i sterowania parametrami aktywności systemów technicznych

Roboty autonomiczne

 • FPGA based genetic algorithms for the map building and localisation
 • FPGA based algorithms for path planning

Inżynieria wymagań

 • systemy wspomagające zarządzania wymaganiami (Computer aided requirements engineering)
 • systemy SI wspomagające zarządzanie i kwalifikację wymagań (SPICE)
 • maszynowa analiza języka polskiego na użytek inżynierii wymagań

Badania przemysłowe

Inżynieria oprogramowania

 • Automatyczna analiza oprogramowania wbudowanego na potrzeby Functional Safety
 • Automatyczne generowanie dokumentów FS na podstawie kodu źródłowego
 • Prowadzenie przemysłowych projektów technicznych o znaczącym udziale prac badawczych

Autonomous Driving of Cars

 • AEBS  algorithms for the automotive camera systems   (Delphi Poland)
 • Functional safety compliant algorithms for the satellite navigation chips.  (U-Blox Swizerland)

Inżynieria wymagań

 • systemy wspomagające zarządzania wymaganiami (Computer aided requirements engineering)  (Delphi Poland , Magna Corp)